Hoàng Sa Chool Phiên bản Hệ thống 12.0-20190329

Thông tin về Hoàng Sa Chool instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Enterprise website builder
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Chat trực tuyến ở Website
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Lịch
Schedule employees meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Sự kiện
Xuất bản sự kiện, bán vé
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn