Chương trình song ngữ

Odoo • Image and Text

 Mục tiêu: 
 Nhằm bồi dưỡng cho học sinh Việt Nam theo chương trình giảng dạy quốc gia. Các bài học được giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh một cách đồng bộ bởi các giáo viên Việt Nam và nước ngoài từ cấp mầm non đến cấp trung học phổ thông.
 Lợi ích:
Các môn học song ngữ như toán học, khoa học, hóa học, vật lý và sinh học được giảng dạy bởi cả giáo viên người Việt và giáo viên nước ngoài, cho phép học sinh học theo các kỹ thuật học tập mới nhất dựa trên nhu cầu của thế kỷ 21 và có được các kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp cần thiết khi các em chuẩn bị cho các kỳ thi tại địa phương xoay quanh các mục tiêu đề ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
 Tại Trường Hoàng Sa, chúng tôi tin rằng cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi để thực hiện hiệu quả sự phụ thuộc lẫn nhau của tiếng Anh và tiếng Việt giúp người học tiếp thu được cả nội dung và ngôn ngữ như nhau.